Katherine Bakhoum Tisne

Mer grise - pastel sur toile - 130x90 (2010)